English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüartificial vagina    • •    suni vajina    

a device designed to imitate the female sex organ

dişi cinsel organını taklit eden alet, suni tohumlama için erkekten döl eldesinde kullanılırvagina    • •    vajina, döl yatağı    

the muscular tube leading from the external genitals to the cervix of the uterus in female mammals

dişi memelilerde çiftleşme sırasında penisin yerleştiği ve sperma sıvısını bıraktığı kanal şeklinde organ