English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüscrotum    • •    skrotum, torba    

a pouch of skin containing the testicles

erkek hayvanlarda dışı deriden oluşan ve testisleri vücut dışında muhafaza eden oluşum


testicles    • •    testisler    

either of the two oval organs that produce sperm in male mammals, enclosed in the scrotum.

erkek memelilerde sperma üretimini yapan iki testisin çoğul adı