English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüstallion    • •    aygır    

an uncastrated adult male horse

üreme kabiliyetine sahip erkek at