English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüspermatogenesis    • •    spermatogenez, sperm üretimi    

the production or development of mature spermatozoa

erkek memelilerde sperma üretimi


spermatozoa    • •    spermler    

the mature motile male sex cell of an animal, by which the ovum is fertilized, typically having a compact head and one or more long flagella for swimming

dölleme yetisine sahip erkek üreme hücrelerinin çoğul adıtestis    • •    testis, erbezi    

an organ that produces spermatozoa (male reproductive cells).

erkek memelilerde sperm üretiminin yapıldığı organ, erbezi, billur, taşak