English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüsow    • •    dişi domuz    

an adult female pig

yetişkin dişi domuz