English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğübleat    • •    melemek    

the wavering cry made by a sheep or goat

koyu, keçi gibi hayvanların ses çıkarması


buck    • •    koç    

a male sheep

erkek koyun, koçcarcass    • •    karkas    

the trunk of an animal such as a cow, sheep, or pig, for cutting up as meat.

eti için kesilen hayvanın temizlendikten sonra et ve kemikleri kapsayan bütün vücuducrutching    • •    kasık perine tıraşı    

to remove wool from around the perineal and inguinal areas of sheep to prevent soiling and to provide access to teats

kirlenmeyi önlemek ve memelere erişimi kolaylaştırmak için kasık ve perine bölgesinin tıraş edilmesi


ewe    • •    koyun    

a female sheep

koyun, dişi koyun


lamb    • •    kuzu    

a baby sheep

koyun yavrusulivestock    • •    çiftlik hayvanları, hayvancılık    

Farm animals as cows, sheep, goats, horses etc.

inek, koyun, keçi, at gibi çiftlik hayvanlarıram    • •    koç    

an uncastrated male sheep

kastre edilmemiş erkek koyun, koçruminant    • •    ruminant, geviş getiren    

an even-toed ungulate mammal that chews the cud regurgitated from its rumen. The ruminants comprise the cattle, sheep, antelopes, deer, giraffes, and their relatives

Daha önceden yutmuş ve az sindirmiş oldukları besinleri dinlenirken tekrar ağızlarına getirip çiğneyen, mideleri dört bölümden oluşan otobur hayvan grubu. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanları kapsar.


sheep    • •    koyun(lar)    

a domesticated ruminant animal with a thick woolly coat and (typically only in the male) curving horns. It is kept in flocks for its wool or meat, and is proverbial for its tendency to follow others in the flock

kalın yünlü bir postu olan, spiral boynuzlu, geviş getiren, eti ve sütü için beslenen evcil bir hayvan