English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüabscess    • •    abse    

localized collection of pus in a cavity formed by disintegration of tissues

dokuların arasında dokuların bozulmasıyla oluşan iltihabi yapı


acute disease    • •    akut hastalık    

a disease which is rapid in onset and usually short in duration

aniden ve şiddetli bir şekilde ortaya çıkan ve kısa süren hastalık


antioxidant    • •    antioksidan    

a substance that inhibits oxidation, especially one used to counteract the deterioration of stored food products.

gıda korumada da kullanılan ve oksidasyonu azaltan veya durduran kimyasal ajanlar


castration    • •    hadım etme, kastre etme    

to destroy the breeding ability of a male animal

eneme, hadım etme, kastrasyon. erkek bir hayvanın testislerini burarak üreme yeteneğini yok etmekconcentration    • •    konsantrasyon    

reduction of water content and corresponding increase in solids content for a preservative effect on foods

yemlerde ve gıdalarda koruyucu etki sağlamak amacıyla su içeriğinin azaltılması, kuru madde oranını artırmak


condensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilirdehydration    • •    dehidrasyon, su kaybı    

removal of water from a tissue or organ or an organism

bir organizmadan veya bir organdan, dokudan suyun uzaklaş(tırıl)ması


denaturation    • •    denatürasyon    

changes the native structure of a protein by either heats or acid.

proteinlerin doğal yapısının ısı veya asit gibi etkenlerle değişmesi - bozulması


edible oil    • •    sofralık yağ    

an oil product, i.e., corn oil, canola oil, sunflower oil, soybean, peanut, and olive oil that is used in the preparation or cooking of food.

mısırözü, ayçiçek, soya, zeytin gibi bitkilerden elde edilen ve gıda hazırlanmasında kullanılan yağlarration    • •    rasyon, tayın    

a daily food formula for farm animals

çiftlik hayvanları için bir günlük yiyecek formülasyonu