English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüprepuce    • •    sünnet derisi    

the fold of skin surrounding the glans penis

penis başını saran deri parçası, sünnet derisi