English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüprenatal    • •    doğum öncesi    

before birth; during or relating to pregnancy

doğum öncesi, doğumdan önce