English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüpiglet    • •    domuz yavrusu    

a baby pig

domuz yavrusu