English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğünanny    • •    dişi keçi, keçi    

a female goat

dişi keçi