English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücolt    • •    sıpa, tay    

a young, uncastrated male horse, in particular one less than four years old.

eşek yavrusu, at yavrusudonkey    • •    eşek    

a domesticated hoofed mammal of the horse family with long ears and a braying call, used as a beast of burden; an ass

ata benzeyen uzun kulaklı bir hayvanfilly    • •    kısrak    

a young female horse

genç dişi at


foal    • •    tay    

a baby horse

at yavrusu, tay, sıpaforage    • •    kaba yem    

bulky food such as grass or hay for horses and cattle; fodder

at ve sığır gibi hayvanlar için kaba yem olarak kullanılan yemler


gelding    • •    beygir    

a castrated male horse

kastre edilmiş erkek at


horse    • •    at    

a solid-hoofed plant-eating domesticated mammal with a flowing mane and tail, used for riding, racing, and to carry and pull loads.

ulaşım, yarış ve yük taşıma için kullanılan, yelesi ve uzun kıllardan oluşan bir kuyruğu olan iri bir otçul hayvanlivestock    • •    çiftlik hayvanları, hayvancılık    

Farm animals as cows, sheep, goats, horses etc.

inek, koyun, keçi, at gibi çiftlik hayvanlarıneigh    • •    kişneme    

a characteristic high-pitched sound uttered by a horse

atların çıkardığı ses


pony    • •    midilli atı    

a horse of a small breed

küçük cüsseli bir at ırkıroughage    • •    kaba yem    

bulky food such as grass or hay for horses and cattle; fodder

at ve sığır gibi hayvanlar için kaba yem olarak kullanılan yemlerstallion    • •    aygır    

an uncastrated adult male horse

üreme kabiliyetine sahip erkek atstud    • •    damızlık aygır    

adult male horse that used to breed

damızlık olarak kullanılan erkek at, damızlık aygır