English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüchick    • •    civciv    

a young bird, especially one newly hatched

özellikle kuluçkadan yeni çıkmış kanatlı hayvan yavrusuembryo    • •    embriyo    

an unborn or unhatched offspring in the process of development

döllenmeden sonra zigotun belirli bir aşamaya gelene kadar aldığı isimfry    • •    balık yavrusu    

newly hatched fish larva still with its yolk sac attached.

yumurtadan yeni çıkmış balık yavrusu, genellikle yumurta kesesi hâlâ üzerindedir


hatch    • •    kuluçka    

emerge from the egg (birds, fishes or reptiles)

yumurtlayarak üreyen bir hayvanın yavrusunun yumurtadan çıkması