English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğübleat    • •    melemek    

the wavering cry made by a sheep or goat

koyu, keçi gibi hayvanların ses çıkarması


buck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


chevon    • •    keçi eti    

the flesh of goats as food; goat meat

keçi eti, keçinin besin olarak kullanılan eti


goat    • •    keçi    

a hardy domesticated ruminant animal that has backward curving horns and (in the male) a beard. It is kept for its milk and meat and is noted for its lively and frisky behavior.

geriye doğru eğri boynuzlu, erkeği sakallı, koyun benzeri hayvankid    • •    oğlak    

a young goat

oğlak, keçi yavrusu


livestock    • •    çiftlik hayvanları, hayvancılık    

Farm animals as cows, sheep, goats, horses etc.

inek, koyun, keçi, at gibi çiftlik hayvanlarınanny    • •    dişi keçi, keçi    

a female goat

dişi keçi