English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüfoaling    • •    atın doğurması    

the act of giving birth to a foal

bir atın tayını doğurması işlemi