English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüestrus    • •    kızgınlık    

a recurring period of sexual receptivity and fertility in many female mammals

dişi memelilerde üreme amacıyla kızgınlık ve döllenmeye hazır olma durumu, kızışma, kızgınlık, östrus


fertility    • •    doğurganlık    

the quality of being fertile; productiveness

gebe kalma kabiliyeti, doğurganlık


infertility    • •    kısırlık    

inability of a person, animal or plant to reproduce by natural means

üreme kabiliyetinden yoksunluk, kısırlık