English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüanoestrus    • •    östrus dışı dönem    

(of a female mammal) the interval of sexual inactivity between two periods of heat or rut.

bir dişi memelinin, iki kızgınlık dönemi arasında kalan sakinlik devresi


estrus    • •    kızgınlık    

a recurring period of sexual receptivity and fertility in many female mammals

dişi memelilerde üreme amacıyla kızgınlık ve döllenmeye hazır olma durumu, kızışma, kızgınlık, östrus