English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüendotherm    • •    endoterm    

animals that maintain stable body temperatures

vücut sıcaklığı sabit hayvanlar