English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüembryo transfer    • •    embriyo aktarımı    

technique of harvesting embryos from one female and placing them into other females to complete gestation

bir dişiden embriyoların toplanması ve gebeliği tamamlamak için diğer dişilere yerleştirilmesi