English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüecosystem    • •    ekosistem    

an interacting community of biotic organisms including their physical environment.ectotherms

fiziki çevreleri de dahil olmak üzere birbirleriyle etkileşim içindeki canlı topluluğu