English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüdoe    • •    dişi tavşan    

a female rabbit or deer

dişi tavşan ya da dişi geyik