English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücampylobacter    • •    camfilobakter    

A pathogenic organism responsible for the a food-borne infection that is characterized by diarrhea, fever, and cramps.

gıda zehirlenmelerinde ve yavru atmada rol oynayan patojen bir bakteri grubuClostridium perfringens    • •    Clostridium perfringens    

A rod-shaped nonmotile spore-forming bacteria that causes gastroenteritis. The symptoms appear 8- 24 hours after ingestion and include acute abdominal pain, diarrhea and gas; fever, nausea and vomiting are rare.

Gastroenterit oluşturan, çubuk şekilli, hareketsiz spor oluşturan bakteriler. Belirtiler, vücuda alındıktan 8- 24 saat sonra ortaya çıkar ve akut karın ağrısı, ishal ve gaz içerir; ateş, mide bulantısı ve kusma nadirdir.


coccidiosis    • •    koksidiyoz    

a parasitic infection that causes bloody diarrhea and sudden death in animals

hayvanlarda kanlı ishal ve ölüme yol açan paraziter bir hastalık


diarrhea    • •    ishal    

a condition in which feces are discharged from the bowels frequently and in a liquid form

dışkının bağırsaklardan çok hızlı bir şekilde ve sıvı halde boşaltıldığı bir durum