English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücryogenic freezing    • •    kriyojenik dondurma    

freezing of food products by immersing them in liquid nitrogen.

gıda ürünlerini sıvı azotla çok ani olarak çok düşük sıcaklıkta dondurmak