English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüconvection    • •    konveksiyon    

involves heat exchange through a physical medium such as air or water

hava veya su gibi bir ortam aracılığıyla ısı değişimi, ısının hava veya su gibi bir ortamla taşınması