English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüadductor    • •    addüktör    

a muscle whose contraction moves a limb or other part of the body toward the midline of the body or toward another part

kasılması vücudun orta çizgisine doğru olan veya vücudun diğer bir bölümünü vücudun orta çizgisine doğru hareket ettiren kas


contraction    • •    kasılma, kontraksiyon    

the process of shortening a muscle fiber

kas liflerinin kısalması