English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüacetonemia    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır


acidosis    • •    asidoz    

a condition when the rumen becomes too acid. usually due to over-consumption of grain

rumen pH'sının çok fazla asit olması ile ortaya çıkan bir zehirlenme durumu. tahıl tüketiminin fazla olduğu durumlarda görülür


artificial fertilisation    • •    suni dölleme    

bringing together of semen and eggs under laboratory conditions

semen ve yumurtaları laboratuvar şartlarında bir araya getirerek oluşturulan dölleme


body condition score    • •    vücut kondüsyon skoru    

a value from 1-5 (thin to fat) used to estimate condition of an animal

bir hayvanın kondüsyonunu tahmin etmek için kullanılan 1-5 arasındaki bir puan


Clostridium botulinum    • •    Clostridium botulinum    

A rod-shaped spore-forming bacteria that produces a lethal toxin when grown in anaerobic conditions. A tiny amount absorbed will cause paralysis of the involuntary muscles such as the diaphragm leading to suffocation.

Anaerobik koşullarda yetiştirildiğinde ölümcül bir toksin üreten çubuk biçiminde spor oluşturucu bir bakteri. Toksinleri kaslarda felce neden olur.condition    • •    kondüsyon    

refers to the amount of flesh (body weight), quality of hair coat, and general health of animals

hayvanın vücut ağırlığı, genel sağlık durumu ve kıl-yapağı kalitesi gibi özelliklerin ifadesi


diarrhea    • •    ishal    

a condition in which feces are discharged from the bowels frequently and in a liquid form

dışkının bağırsaklardan çok hızlı bir şekilde ve sıvı halde boşaltıldığı bir durum


ketonemia    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır


ketosis    • •    ketozis    

a condition characterized by raised levels of ketone bodies in the body

karbonhidrat metabolizmasının bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan, genellikle subakut ve kronik seyirli bir hastalıktır