English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüconcentration    • •    konsantrasyon    

reduction of water content and corresponding increase in solids content for a preservative effect on foods

yemlerde ve gıdalarda koruyucu etki sağlamak amacıyla su içeriğinin azaltılması, kuru madde oranını artırmak