English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğücasein    • •    kazein    

he main protein present in milk and (in coagulated form) in cheese.

sütte ve peynirde bulunan temel protein