English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğübullock    • •    öküz    

a castrated male cattle

enenmiş erkek sığır, öküz