English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğübuck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


buck    • •    koç    

a male sheep

erkek koyun, koçbuck    • •    erkek tavşan    

a male rabbit

erkek tavşan