English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüadaptability    • •    uyum yeteneği    

ability of breeds to survive and produce in a given environment with available resources. 

bir ırkın bir bölgedeki iklim ve benzeri şartlara uyum gösterme yeteneği, adaptasyon yeteneği


amphibian    • •    amfibi hayvan    

the class of vertebrates that live on land but breed in water; frogs, salamanders etc.

kurbağalar, semenderler gibi karada yaşayan ancak üremek için suya dönen ve yeni doğan yavruları suda yaşayan omurgalı canlı grubu


breed    • •    beslemek, üretmek (hayvan)    

cause (an animal) to produce offspring, typically in a controlled and organized way

tarımsal amaçlı hayvan besleme, üretme


breed    • •    ırk    

a stock of animals or plants within a species having a distinctive appearance and typically having been developed by deliberate selection.

bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterlerini kalıtım yoluyla nesiller boyu yavrularına geçirebilen hayvan grubu


breeder    • •    damızlık hayvan    

a male or female kept for reproduction.

sürüde yeni hayvan üretimi için damızlık olarak ayrılmış erkek ya da dişi hayvanlar


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


bull    • •    boğa    

a male cattle that can be used for breeder

kastre edilmemiş, damızlıkta kullanılabilecek erkek sığırcastration    • •    hadım etme, kastre etme    

to destroy the breeding ability of a male animal

eneme, hadım etme, kastrasyon. erkek bir hayvanın testislerini burarak üreme yeteneğini yok etmekpony    • •    midilli atı    

a horse of a small breed

küçük cüsseli bir at ırkıstud    • •    damızlık aygır    

adult male horse that used to breed

damızlık olarak kullanılan erkek at, damızlık aygır