English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğübiomass    • •    biyokütle    

the total mass of organisms in a given area or volume.

verilen alan veya hacimdeki toplam canlı ağırlığı