English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüaverage daily gain (ADG)    • •    ortalama günlük kazanç    

ADG is the amount of body weight change of an animal per day

hayvanın canlı ağırlığında meydana gelen günlük artış