English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüappendicular skeleton    • •    apendiküler iskelet    

The bones of the limbs, including the bones of the pectoral and pelvic girdles.

Pektoral ve pelvik kemikler de dahil, uzuv iskeletleri. Ekstremite kemikleri.