English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüanaerobic    • •    anaerobik, oksijensiz    

(of an organism or tissue) living in the absence of air or free oxygen

bir organizma veya dokunun havada serbest oksijen olmaması durumunda yaşaması


Clostridium botulinum    • •    Clostridium botulinum    

A rod-shaped spore-forming bacteria that produces a lethal toxin when grown in anaerobic conditions. A tiny amount absorbed will cause paralysis of the involuntary muscles such as the diaphragm leading to suffocation.

Anaerobik koşullarda yetiştirildiğinde ölümcül bir toksin üreten çubuk biçiminde spor oluşturucu bir bakteri. Toksinleri kaslarda felce neden olur.