English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüamphibian    • •    amfibi hayvan    

the class of vertebrates that live on land but breed in water; frogs, salamanders etc.

kurbağalar, semenderler gibi karada yaşayan ancak üremek için suya dönen ve yeni doğan yavruları suda yaşayan omurgalı canlı grubu