English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüacute disease    • •    akut hastalık    

a disease which is rapid in onset and usually short in duration

aniden ve şiddetli bir şekilde ortaya çıkan ve kısa süren hastalık