English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri SözlüğüClostridium perfringens    • •    Clostridium perfringens    

A rod-shaped nonmotile spore-forming bacteria that causes gastroenteritis. The symptoms appear 8- 24 hours after ingestion and include acute abdominal pain, diarrhea and gas; fever, nausea and vomiting are rare.

Gastroenterit oluşturan, çubuk şekilli, hareketsiz spor oluşturan bakteriler. Belirtiler, vücuda alındıktan 8- 24 saat sonra ortaya çıkar ve akut karın ağrısı, ishal ve gaz içerir; ateş, mide bulantısı ve kusma nadirdir.