English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri SözlüğüATP    • •    ATP    

adenosine triphosphate. the energy molecule of live cells.

adenozin trifosfat. canlı hücrelerin enerji molekülü.