İngilizce - Türkçe Zootekni Terimleri Sözlüğüfluid milk    • •    ham süt    

milk without any water removed

suyu alınmamış süt, ham süt


foal    • •    tay    

a baby horse

at yavrusu, tay, sıpafoaling    • •    atın doğurması    

the act of giving birth to a foal

bir atın tayını doğurması işlemi


food processing    • •    gıda işleme    

processing agricultural commodities for retail use

perakende kullanım için tarımsal ürünlerin işlenmesi


food processo    • •    gıda işletmecisi    

a person or company that slaughters and/or processes agricultural commodities for retail use.


food-borne infection    • •    gıda kaynaklı enfeksiyon    

consumption of a food that is contaminated with viable organisms capable of colonizing the host's gastrointestinal tract or being transported across the intestinal lining

gıdayla birlikte alınan patojen mikroorganizmaların etkisiyle bağırsaklarda oluşan enfeksiyon, Salmonella, Campylobacter, Clostridium gibi türler yaygın olarak etkilidir


forage    • •    kaba yem    

bulky food such as grass or hay for horses and cattle; fodder

at ve sığır gibi hayvanlar için kaba yem olarak kullanılan yemler


fore shank    • •    önkol    

the portion of the front leg of the animal containing the radius and ulna.

hayvanın radius ve ulna kemiklerini içeren ön kol bölümü


fore-saddle    • •    kaburga bölgesi    

the portion of the carcass anterior to the 12th rib.

karkasta 12. kaburganın üzerinde kalan parça


fowl    • •    kümes hayvanı, tavuk, hindi    

a bird kept chiefly for its eggs and flesh; a domestic cock or hen

eti ve yumurtası için beslenen kanatlı kümes hayvanı


free stall    • •    serbest durak    

a housing system for dairy cattle in which the barn is constructed with a series of stalls (one per cow) and in which the cow can choose in which stall she wishes to rest.

ahırın bir dizi bölmeyle (bir inek başına bir tane) inşa edildiği ve süt sığırları için kullanılan bir ahır sistemi


freshen    • •    buzağılama    

the process of a cow giving birth to a calf.

gebe bir ineğin doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirmesifry    • •    balık yavrusu    

newly hatched fish larva still with its yolk sac attached.

yumurtadan yeni çıkmış balık yavrusu, genellikle yumurta kesesi hâlâ üzerindedir


gelatin    • •    jelatin    

a virtually colorless and tasteless water-soluble protein prepared from collagen

kolajenden hazırlanan, renksiz ve tatsız suda çözünebilen bir protein


gelation    • •    jelleşme    

the process of forming a protein matrix that will entrap water.

proteinin pelteleşmesi, jel kıvamına gelme


gelding    • •    beygir    

a castrated male horse

kastre edilmiş erkek at


gene    • •    gen    

the particular nucleotide sequence of a chromosome segment which influences development of a specific characteristic

kromozom üzerinde özel bir karakteri barındıran nükleotid dizisi


genital    • •    genital    

animal reproductive organs

hayvanlarda üreme organları


genotype    • •    genotip    

the specific genetic material on the chromosomes of an individual.

bir bireyin kromozomlarındaki genetik materyalin tamamı


gestation    • •    gebelik    

the process of carrying or being carried in the womb between conception and birth

memelilerde çiftleşme sonrası döllenme ile doğum arasındaki dönem


gestation crate    • •    gebe bölmesi    

a stall for housing an individual animal during pregnancy

gebe hayvanın barındırılması için ayrılmış bölme


gilt    • •    dişi domuz    

female pig, prior to first calving

ilk doğumdan önce dişi domuz


glycogen    • •    glikojen    

polysaccharide of glucose found in the muscle and liver of living animals

canlı hayvanlarda kaslar ve karaciğerde bulunan glikoz polisakkaridi


goat    • •    keçi    

a hardy domesticated ruminant animal that has backward curving horns and (in the male) a beard. It is kept for its milk and meat and is noted for its lively and frisky behavior.

geriye doğru eğri boynuzlu, erkeği sakallı, koyun benzeri hayvangobble    • •    hindi sesi    

the sound of a male turkey make a characteristic swallowing sound in the throat

hindilerin erkeklerinin çıkardığı gırtlaktan gelen "glu glu" şeklindeki ses