İngilizce - Türkçe Zootekni Terimleri Sözlüğücock    • •    horoz    

a male chicken, rooster

horoz, erkek tavuk


cockerel    • •    genç horoz    

a male chicken less than one year old

bir yaştan küçük erkek tavuk, genç horoz


collagen    • •    kollajen    

main structural protein of vertebrate animals, occurring in all tissues

omurgalı hayvanların ana yapısal proteinlerinin genel adı


colostrum    • •    ağız sütü, kolostrum    

the first secretion from the mammary glands after giving birth, rich in antibodies

memelilerde doğumdan sonra memeden ilk salgılanan, koyu kıvamlı ve antikorlar bakımından zengin süt


colt    • •    sıpa, tay    

a young, uncastrated male horse, in particular one less than four years old.

eşek yavrusu, at yavrusucomfort zone    • •    termal konfor bölgesi    

the thermoneutral zone or temperature range in which animals maintain their body temperature within the thermal range without expending any extra energy.

hayvanların fazladan enerji harcamadan vücut ısısını optimum sınırlarda tutabildiği sıcaklık aralığı.


commodity    • •    emtia, mal    

a raw material or primary agricultural product that can be bought and sold

alınıp satılabilen tarımsal hammadde, birincil tarımsal ürün


concentrate    • •    kesif yem    

a high quality, low fiber feedstuff, including cereals and milling by-products.

tahıllar ve öğütme yan ürünleri de dahil olmak üzere yüksek kaliteli, düşük lifli yem


concentration    • •    konsantrasyon    

reduction of water content and corresponding increase in solids content for a preservative effect on foods

yemlerde ve gıdalarda koruyucu etki sağlamak amacıyla su içeriğinin azaltılması, kuru madde oranını artırmak


conception    • •    gebe kalma, döllenme    

fertilization or union of oocyte and spermatozoon

sperm ve yumurtanın birleşmesi, döllenmeconceptus    • •    genç embriyo    

the embryo in the uterus, especially during the early stages of pregnancy

gebeliğin ilk evresinde (döllenmeden sonra) rahime henüz ulaşmış embriyo


condensed milk    • •    yoğunlaştırılmış süt    

canned milk that has been thickened by evaporation and sweetened

suyu azaltılarak yoğunlaştırılmış süt, şeker ilâve edilerek kutulanabilircondition    • •    kondüsyon    

refers to the amount of flesh (body weight), quality of hair coat, and general health of animals

hayvanın vücut ağırlığı, genel sağlık durumu ve kıl-yapağı kalitesi gibi özelliklerin ifadesi


conduction    • •    kondüksiyon    

the direct movement or transfer of heat from warmer to cooler objects that are in contact with each other

sıcak ve soğuk nesneler arasında ısı enerjisinin temas yoluyla iletilmesi


conformation    • •    karkas yapısı    

the shape or structure of the carcass of animal

hayvanın karkasının şekli ve yapısı, karkas et ve kemik oranı


connective tissue    • •    bağ doku    

issue that connects, supports, binds, or separates other tissues or organs, typically having relatively few cells embedded in an amorphous matrix, often with collagen or other fibers, and including cartilaginous, fatty, and elastic tissues

genellikle kollajen veya diğer elyaflar ile nispeten az sayıda hücre yerleştirilmiş olan, diğer dokuları veya organları birbirine bağlayan, destekleyen, bağlayan veya ayıran, kıkırdaklı, yağlı ve elastik dokuları içeren doku türücontraction    • •    kasılma, kontraksiyon    

the process of shortening a muscle fiber

kas liflerinin kısalması


convection    • •    konveksiyon    

involves heat exchange through a physical medium such as air or water

hava veya su gibi bir ortam aracılığıyla ısı değişimi, ısının hava veya su gibi bir ortamla taşınması


corn silage    • •    mısır silajı    

a feedstuff consisting of fermented whole corn plants (corn cobs and plant matter).

mısır koçanları ve bitkisini içeren fermente hayvan yemi, hayvan turşusucow    • •    inek    

a female cattle

dişi sığır, inekcowper's gland    • •    cowper bezi    

either of a pair of small glands that open into the urethra at the base of the penis and secrete a constituent of seminal fluid

üretraya açılan ve semen sıvısına katkı sağlayan bez


cracked eggs    • •    kırık yumurta    

eggs that may have some imperfection in the shell and are used in further processing of egg products

kabuğunda kırık çatlak gibi kusurları bulunan ve genelde yumurta ürünlerinin üretiminde kullanılmak üzere ayrılan yumurta


crutching    • •    kasık perine tıraşı    

to remove wool from around the perineal and inguinal areas of sheep to prevent soiling and to provide access to teats

kirlenmeyi önlemek ve memelere erişimi kolaylaştırmak için kasık ve perine bölgesinin tıraş edilmesi


cryogenic freezing    • •    kriyojenik dondurma    

freezing of food products by immersing them in liquid nitrogen.

gıda ürünlerini sıvı azotla çok ani olarak çok düşük sıcaklıkta dondurmak


curing    • •    salamura, tuzlama    

adding salt to meat for the purpose of preservation

eti koruma amacıyla tuzlayarak saklamak