İngilizce - Türkçe Zootekni Terimleri Sözlüğübovine    • •    sığır    

an animal of the cattle group, which also includes buffaloes and bisons.

bufalo ve bizonları da kapsayan iri ruminant hayvan grubu, sığırbraise    • •    kavurma    

fry (food) lightly and then stew it slowly in a closed container.

kısık ateşte kendi suyuyla pişirilen etbray    • •    anırmak    

the loud, harsh cry of a donkey

eşeğin bağırarak çıkardığı Aİ şeklindeki sesbreak joint    • •    epifizyel kıkırdak    

The epiphyseal cartilage at the distal end of metacarpal bones is used to classify carcasses as lamb.

Metakarp kemiklerinin distal ucundaki epifizyel kıkırdak, karkasların kuzu olarak sınıflandırılması için kullanılır.


breed    • •    beslemek, üretmek (hayvan)    

cause (an animal) to produce offspring, typically in a controlled and organized way

tarımsal amaçlı hayvan besleme, üretme


breed    • •    ırk    

a stock of animals or plants within a species having a distinctive appearance and typically having been developed by deliberate selection.

bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterlerini kalıtım yoluyla nesiller boyu yavrularına geçirebilen hayvan grubu


breeder    • •    damızlık hayvan    

a male or female kept for reproduction.

sürüde yeni hayvan üretimi için damızlık olarak ayrılmış erkek ya da dişi hayvanlar


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


broil    • •    ızgara    

cook (meat or fish) by exposure to direct, intense radiant heat.

etin doğrudan ateşe temas ederek pişirilmesi


broiler    • •    etlik piliç    

a type of chicken bred for meat production.

et verimi için beslenen tavuk ırkıbuck    • •    teke    

a male goat

erkek keçi


buck    • •    koç    

a male sheep

erkek koyun, koçbuck    • •    erkek tavşan    

a male rabbit

erkek tavşan


bull    • •    öküz    

a male cattle that can be used for breeder

kastre edilmemiş, damızlıkta kullanılabilecek erkek sığırbullock    • •    öküz    

a castrated male cattle

enenmiş erkek sığır, öküz


bunny    • •    tavşan yavrusu    

young rabbit

tavşan yavrusucalf    • •    buzağı    

baby cattle that younger than 1 year

bir yaşından küçük sığır, sığır yavrusu.calf    • •    baldır    

the part of the back leg between the knee and the foot

arka bacağın diz ve ayak arasındaki bölümü


calving    • •    buzağılama    

the process of a cow giving birth to a calf.

gebe bir ineğin doğum yaparak bir buzağı dünyaya getirmesicampylobacter    • •    camfilobakter    

A pathogenic organism responsible for the a food-borne infection that is characterized by diarrhea, fever, and cramps.

gıda zehirlenmelerinde ve yavru atmada rol oynayan patojen bir bakteri grubucapon    • •    kapon    

a castrated rooster

kastre edilmiş horoz


carbohydrate    • •    karbonhidrat    

a biological molecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atoms, usually with a hydrogen–oxygen atom ratio of 2:1

genelde 2:1 hidrojen/oksijen oranı ile, karbon, oksijen ve hidrojenden oluşan biyolojik moleküllerin genel adıcarcass    • •    karkas    

the trunk of an animal such as a cow, sheep, or pig, for cutting up as meat.

eti için kesilen hayvanın temizlendikten sonra et ve kemikleri kapsayan bütün vücuducarcinogen    • •    karsinojen, kanserojen    

a cancer causing agent.

kansere neden olan ajanlar


cardiac    • •    kardiyak    

of or relating to the heart.

kalbe ait, kalple ilgili