English Vocabulary of Animal Science and Agriculture

İngilizce - Türkçe Zootekni ve Tarım Terimleri Sözlüğüacetylcholine    • •    asetilkolin    

a compound that occurs throughout the nervous system, in which it functions as a neurotransmitter

sinir sisteminde nörotransmitter olarak işlev gören bir bileşik


feather    • •    kuş tüyü, kaz tüyü    

any of the flat appendages growing from a bird's skin and forming its plumage, consisting of a partly hollow horny shaft fringed with vanes of barbs

kuş cinsi hayvanların tüyürabbit    • •    tavşan    

a burrowing, gregarious, plant-eating mammal with long ears, long hind legs, and a short tail

otçul, uzun kulaklı, kısa kuyruklu, uzun arka ayakları olan ve sıçrayarak ilerleyen bir hayvancasein    • •    kazein    

he main protein present in milk and (in coagulated form) in cheese.

sütte ve peynirde bulunan temel protein


gilt    • •    dişi domuz    

female pig, prior to first calving

ilk doğumdan önce dişi domuz


beard    • •    sakal    

the feathers bunched together under the beak or the jaw

gaga veya çene altında tüylerin toplanmasıyla oluşan yapıfisting    • •    yumrukla yüzmek    

removing the pelt from a carcass by using a fist to separate the pelt from the fell membrane

karkastan deriyi ayırmak için yumruk kullanma, yumruğu bastırarak yüzme


biotic    • •    biyotik    

living things

canlılık, canlı şeyler.


ruminate    • •    geviş getirmek    

chewing the cud

yutulmuş besinleri tekrar ağıza getirip çiğnemek


cowper's gland    • •    cowper bezi    

either of a pair of small glands that open into the urethra at the base of the penis and secrete a constituent of seminal fluid

üretraya açılan ve semen sıvısına katkı sağlayan bez


ankle    • •    ayak bileği    

the joint connecting the foot with the leg

ayağın bacakla birleştiği bölge, buradaki eklem


adipose    • •    adipoz    

used for the storage of fat

vücutta depolanan yağ


joint    • •    eklem, mafsal    

a structure in the human or animal body at which two parts of the skeleton are fitted together.

insan ve hayvan vücudunda iskeletin iki parçasının birleştiği bölümspermatozoa    • •    spermler    

the mature motile male sex cell of an animal, by which the ovum is fertilized, typically having a compact head and one or more long flagella for swimming

dölleme yetisine sahip erkek üreme hücrelerinin çoğul adıbuck    • •    koç    

a male sheep

erkek koyun, koçascorbate    • •    askorbat    

a salt, ester, or the anion of ascorbic acid.

askorbik asitin tuzları, anyonları veya esterlerinin genel adı


cardiac    • •    kardiyak    

of or relating to the heart.

kalbe ait, kalple ilgili


cellulose    • •    selüloz    

major structural carbohydrate that is present in plant cell walls

hücre duvarlarını oluşturan ana yapısal karbonhidratfetus    • •    fetüs, cenin, dölüt    

an unborn offspring of a mamma

gebe bir memeli hayvanın rahminde gelişmekte olan henüz doğmamış yavru.scrotum    • •    skrotum, torba    

a pouch of skin containing the testicles

erkek hayvanlarda dışı deriden oluşan ve testisleri vücut dışında muhafaza eden oluşum


chick    • •    civciv    

a young bird, especially one newly hatched

özellikle kuluçkadan yeni çıkmış kanatlı hayvan yavrusugelation    • •    jelleşme    

the process of forming a protein matrix that will entrap water.

proteinin pelteleşmesi, jel kıvamına gelme


capon    • •    kapon    

a castrated rooster

kastre edilmiş horoz


breeding    • •    hayvan ıslahı    

the mating and production of offspring by animals.

hayvanların kontrollü olarak çiftleştirilip üretilmesiyle belirli karakterlerin belirgin hale getirilmesi


apiculture    • •    arıcılık bilimi    

the science and art of raising honey bees

bal arısı yetiştiriciliği bilimi ve sanatı